Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Nie masz konta? Zarejestruj się

Informujemy  doradzamy  szkolimy

 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach to największa
w województwie zachodniopomorskim firma rolnicza, która od ponad 50 lat prowadzi działalność doradczą, edukacyjno-szkoleniową i informacyjną.

Dysponując wykwalifikowaną kadrą, udziela wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich, dążąc do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy jakości życia na wsi.

Działalność PODR obejmuje:

Ponadto, przekazujemy informacje na temat innowacji technologicznych, osiągnięć naukowych, transferu wiedzy i innowacji w gospodarstwach, poprawy jakości produktów, oraz promowania ich na rynkach lokalnych.

 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach poza działalnością statutową świadczy również usługi odpłatne, które realizowane są zgodnie z cennikiem usług zatwierdzanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.